WEEE-tekst voor milieurecycling

Allergan Aesthetics, een AbbVie bedrijf zet zich in om te voldoen aan de vereisten van de Europese Unie (Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur) Voorschriften 2014. Deze verordeningen vereisen dat producenten van elektrische en elektronische apparatuur de terugname van AEEA financieren die voortkomt uit producten die we in Nederland op de markt brengen. Dit helpt ons ervoor te zorgen dat AEEA veilig wordt hergebruikt of gerecycleerd. In lijn met die toezegging neemt Allergan Aesthetics AEEA van u terug. Neem voor meer informatie contact met ons op via +31 (0) 88 322 2843.

U dient ervoor te zorgen dat AEEA veilig wordt hergebruikt en gerecycleerd. Dus als u ervoor kiest om AEEA niet aan ons terug te geven, mag u deze niet in uw afvalbak gooien. Het symbool van de doorgekruiste afvalbak op het product herinnert gebruikers eraan om AEEA niet in de afvalbak te gooien. U dient ervoor te zorgen dat de AEEA gescheiden wordt ingezameld en voor de juiste verwerking wordt verzonden. AEEA bevat gevaarlijke stoffen en als het niet veilig wordt beheerd en verwerkt, kan het vervuiling veroorzaken en de menselijke gezondheid schaden. Producentnummer: 3069W

AbbVie B.V. l NL-CSC-220011 l November 2022